POUM

Exposición itinerante POUM
2011-2012. Itinerancia a nivel nacional.
Arquitecto: Fernando Muñoz para Intervento